Boot sale

KofferbankverkoopBoot sale

Bent u op zoek naar een onderdeel voor uw Ford? Naast het Bedrijventerrein vindt u deze wellicht op het Kofferbakverkoop gedeelte van het evenement. Hier verkopen particulieren hun onderdelen, accessoires en gadgets. 

Alle bezoekers kunnen op niet-commerciële basis,  vanuit de kofferruimte van hun auto spullen verkopen die thuis in de weg liggen of overbodig zijn geworden. Er is een apart gedeelte voor de Kofferbakverkoop, zodat het parkeerterrein netjes en geordend is. Let dus op de borden die wij zullen plaatsen om mensen die Kofferbakverkoop hebben een eigen plekje te geven. Hier zal deze dag op gecontroleerd worden, auto’s die toch op het reguliere parkeerterrein staan met onderdelen zullen na de hiervoor aangewezen plek worden verwezen.

Deelname kan geschieden zonder aanmelding. Graag op de dag van het evenement de borden “Kofferbakverkoop” volgen om op de juiste plek te parkeren en uw spullen rondom uw auto uit te stallen.

Are you looking for a part for your Ford? Besides the Exhibitors area you will perhaps find what you are looking for at the Boot sale area. Here individuals are selling their parts, accessories and gadgets.

All visitors can sell, on non-commercial basis, the stuff that’s lying around at home or has become obsolete from the trunk of their car. There is a separate section for the Boot sale, so that the car park is neat and orderly. So please pay attention to the direction signs that we will put up for the people who would like to join the Boot sale parking. Cars that still stand in the regular parking lot selling stuff from their boot will be send to the designated Boot sale place.

Participation can be done without registration. On the day of the event just follow the signs for “Boot sale” to park in the right place and to store your stuff around your car.