CORONA PREVENTIE PROTOCOL

Versie per 1 juli 2020

Naar aanleiding van de door de regering afgekondigde maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus, zijn activiteiten onder het ‘Protocol corona preventie tijdens het European Ford Event’ nog steeds mogelijk.

Dit protocol gaat uit van het actief voorkomen van direct contact tussen deelnemers en bezoekers. Dit protocol is een dynamisch document dat bij wijze van spreken op dagelijkse basis kan worden aangepast wanneer in de praktijk blijkt dat bepaalde procedures een andere werkwijze verlangen of naar mate richtlijnen strikter worden, of in de toekomst meer vrijheden gaan bieden. Het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus staat op de eerste plaats.

Uitgangspunten:
– Richtlijnen RIVM zijn te allen tijde leidend.
– Hygiëne van gebruikers staat voorop.
– Deelnemers / medewerkers en bezoekers dienen te allen tijde minimaal 1,5m afstand van elkaar te bewaren.

1. Organisatie Raceway Venray

Voor de exploitatie van Raceway Venray gelden de volgende beperkende regels:
– Op het terrein zijn op verschillende locaties voldoende faciliteiten aanwezig waar aanwezigen hun handen kunnen wassen en desinfecteren.
– Het sanitair wordt dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd.
– De algemene hygiëne voorschriften zijn bij de ingang van het terrein en alle toegankelijke gebouwen duidelijk zichtbaar.
– Alle contactoppervlakken worden dagelijks gereinigd.
– Voor horeca-faciliteiten zullen de actuele RIVM- en brancherichtlijnen worden toegepast.
– Voor het gebruik maken van en het verblijven op de camping zullen de actuele RIVM- en brancherichtlijnen worden toegepast.
– In ruimtes waar bezoekers/ deelnemers zich kunnen verzamelen zullen maximaal 100 personen met vaste zitplaats per ruimte worden toegelaten, waarbij minimaal 1,5m onderlinge afstand in acht wordt genomen.

1.1 Organisatie officials en vrijwilligers

Om alle activiteiten op een veilige en ordelijke manier te kunnen organiseren is de inzet van verschillende officials en vrijwilligers noodzakelijk. Ook voor deze groep medewerkers die, afhankelijk van de specifieke activiteit op het evenement worden ingezet, zijn richtlijnen
noodzakelijk, die afwijken van reguliere procedures.

Algemeen
– Alle officials/vrijwilligers die op het evenement werkzaam zijn, dienen
van tevoren aangemeld te zijn.
– Uitgifte van lunchpakketten, portofoons, sleutels etc. vindt op individuele basis plaats, altijd op minimaal 1,5m afstand van elkaar.
– Portofoons, sleutels, vlaggen etc. die gebruikt zijn, worden aan het einde van de dag gereinigd en gedesinfecteerd.
– Na het afhalen van portofoons, sleutels, vlaggen etc. zullen officials direct naar hun werkplek gaan. Er is geen centrale samenkomst.

1.2 Posten

– Het aantal in te zetten officials wordt beperkt tot het minimum, waarbij maximaal 2 personen per te bezetten post/positie worden ingedeeld.
– Binnen de post/positie houden de officials zich aan de 1,5m afstand ten opzichte van elkaar.
– Bij werkzaamheden die een official moet doen, zal altijd een minimale
onderlinge afstand van 1,5m worden aangehouden.

1.3 Interventievoertuigen (Rescue, Medical Car, berging etc.)

– Interventievoertuigen worden ingezet om (gespecialiseerde) ondersteuning te bieden aan baanofficials. Per interventievoertuig wordt het aantal inzittenden beperkt. Rescuevoertuigen en Medical Cars worden door maximaal 3 personen bemand. Voor bergingsvoertuigen geldt dat alleen de bestuurder in het voertuig aanwezig zal zijn.
– Bij alle werkzaamheden zal doorlopend minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers worden aangehouden.
– Deurklink, stuurwiel en versnellingspook van de gebruikte voertuigen worden aan het einde van de dag gereinigd en gedesinfecteerd.

1.4 Race Control

– Alle activiteiten op het circuit worden vanaf Race Control gemonitord en aangestuurd. Op Race Control zal de inzet van medewerkers en het aantal aanwezigen worden geminimaliseerd.
– De werkplekken op Race Control zijn dusdanig ingericht dat er minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers bestaat.
– Enkel de Race Control medewerkers en de wedstrijdleider hebben toegang tot Race Control. Voor deelnemers en andere personen is een loket ingericht met inachtneming van de 1,5m afstand ten opzichte van personen.
– Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd.

1.5 Tijdwaarneming

– Tijdwaarneming wordt ingezet voor het opnemen van rondetijden en eventueel monitoren van de geluidsproductie. Op tijdwaarneming zal de inzet van medewerkers en het aantal aanwezigen worden geminimaliseerd.
– Maximaal 2 medewerkers worden tot tijdwaarneming toegelaten. Daarnaast heeft alleen de circuitleider toegang tot tijdwaarneming. Voor deelnemers en andere personen is een loket ingericht met inachtneming van de 1,5m afstand ten opzichte van elkaar.
– De werkplekken op tijdwaarneming zijn dusdanig ingericht dat er minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers bestaat.
– De uitgifte van eventuele transponders wordt gedaan via de organisator. De deelnemer is verantwoordelijk voor het bevestigen van de transponder. Na inname van de transponder wordt deze gereinigd.
– Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd.
– Uitslagen van sessies worden niet fysiek verspreid.

1.6 Medische Dienst

– Medewerkers van de Medische Dienst die in actie dienen te komen wanneer een coureur gecrasht is en eventueel gecontroleerd/behandeld dient te worden, zullen hiervoor de richtlijnen aanhouden die ook van toepassing zijn op regulier ambulancevervoer/behandeling van patiënten onder de huidige coronamaatregelen.
– Op het Medical Centre zullen medewerkers de 1,5m afstand ten opzichte van anderen dan een patiënt respecteren.

1.7 Sociale bijeenkomsten

Sociale bijeenkomsten, zoals gezamenlijke lunch, borrel of prijsuitreiking, worden binnen de geldende maatregelen georganiseerd:
– Binnen: maximaal 100 personen zonder vaste zitplaats, zonder reservering en zonder gezondheidscheck
– Binnen: onbeperkt aantal personen met vaste zitplaats, reservering en
gezondheidscheck
– Buiten: maximaal 250 personen zonder vaste zitplaats, zonder reservering en zonder gezondheidscheck
– Buiten: onbeperkt aantal personen met vaste zitplaats, reservering en
gezondheidscheck

2. Deelnemers/bezoekers

– Deelnemer en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor desinfectiemiddelen voor handen.
– Clublane deelnemers moeten zelf hun stand voorzien van desinfecterende
handgel en papieren tissues voor persoonlijke hygiëne van clubleden.
– Bij gebruik van tenten moet voldoende ruimte toegepast worden om in alle voorkomende gevallen de 1,5m afstand te kunnen waarborgen.

3. Handhaving

Succesvolle toepassing van de in dit protocol opgenomen maatregelen is alleen mogelijk wanneer alle betrokken partijen zich volledig bewust zijn van de noodzaak van de getroffen maatregelen en zich daar ook naar gedragen om deze op te volgen. Duidelijke en heldere instructie voorafgaand aan activiteiten is daarom belangrijk. Naast bovengenoemde zaken, zal er doorlopend toezicht worden gehouden dat alle medewerkers, deelnemers en eventueel aanwezige begeleiders zich aan de opgestelde regels houden.