Clublane

ClublaneClublane

Bestel Club tickets

Het EFE is er niet alleen voor individuele bezoekers, maar ook zeker voor de Ford clubs! Dit houdt in er een speciaal gedeelte op het terrein is waar Ford clubs zich kunnen positioneren met hun gehele club, de zogenaamde Clublane. Op de Clublane heeft elke club een eigen clubstand. Bezoekers krijgen hier de kans om unieke Ford modellen te spotten.

Bekijk hier het Corona preventie protocol.

Clublane deelnemers 2020

NumberClubnameCountryCarsPersons
1Ford Team Zuid HollandNL2843
2Fordclub BelgiëBE1516
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Voorwaarden deelname Clublane

 1. Toegangskaarten dienen per club vooruitbetaald te worden.
 2. Na 25 augustus is de inschrijfdatum gesloten! Na deze datum gaan wij het terrein indelen en de kaarten versturen.
 3. Toegang clublane via de hoofdweg tussen 08:00 en 09:00 uur. Na 09:00 uur komt u samen met de andere gasten in de rij te staan (leidt dus tot langere wachttijden).
 4. U dient met het juiste aantal personen in de auto te zitten. Degenen die geen entreekaart hebben dienen deze aan de kassa tegen het gewone tarief te kopen.
 5. Honden zijn op het terrein niet toegestaan.
 6. U dient zelf uw parkeerplaats weer op te ruimen c.q. schoon te houden. Huishoudelijk afval dient in de afvalcontainers gedeponeerd te worden die overal op terrein geplaatst zijn. Niet huishoudelijk afval zoals bijv niet meer benodigde auto- en motoronderdelen mogen niet in de afvalcontainers en mogen ook niet op het terrein achtergelaten worden.
 7. U dient ten alle tijde gehoor te geven aan de parkeerwachters. Dit om de doorstroom te garanderen en om een vrije doorgangsruimte voor
  hulpverleningsdiensten te waarborgen.
 8. Als u op het gras parkeert moet dit netjes door achteruit in te steken mits u andere orders krijg van de parkeerwachter.
 9. Overmatig gebruik van audioapparatuur op het terrein is niet toegestaan. Zodra overlast wordt geconstateerd zal de organisatie maatregelen treffen.
 10. Het trekken van rubberstrepen (burn outs) op het terrein zijn verboden. Bij constatering zal directe verwijdering volgen.
 11. Op het terrein alleen stapvoets rijden. Dit is voor de veiligheid van de
  bezoekers, stands en standhouders